Återresor

Att ha funderingar kring sitt ursprung och att vilja veta mera är naturligt. Att vilja se det land man kommer ifrån, ta del av dess kultur, besöka platser där man varit innan man kommit till Sverige, till exempel barnhem och sjukhus och kanske träffa de människor som en gång vårdat, eller som kanske kan ha något att berätta om den adopterade kan kännas viktigt.

taj-mahal

En del adopterade reser tillbaka till ursprungslandet tillsammans med sin familj under barnaåren eller tonårstiden. Då är man ofta postitv inför allt nytt och spännande och kan använda återresan som hjälp att bygga upp sin identitet. Andra väljer att göra en resa lite senare, kanske som vuxna.

Många adopterade reser själva eller tillsammans med en god vän. För den adopterade kan det vara bra att ha någon att tala med, någon som förstår och någon som man kan dela tankar och känslor med.

Stipendium från FFIA
Adopterade genom FFIA har möjlighet att ansöka om stipendium för sin återresa, en gång per adopterad. Maximalt kan ett bidrag på 20.000 kronor lämnas (2020). Man måste vara medlem och registrerad hos FFIA för att kunna ansöka. Se information i länk.

För den adopterade är resan tillbaka till ursprungslandet en mycket speciell resa och därför är det viktigt att den planeras väl. Många tankar och känslor väcks till liv och därför är det viktigt att innan resan tänka igenom vad man vill få ut av den.

Det kan ta lång tid att få kontakt med barnhem och institutioner. Det är viktigt att man tar god tid på sig och börjar planeringen av återresan i mycket god tid, gärna något år i förväg.