Indien

Indien-feb-06-098Bland de mänskliga rättigheterna i Indien är kvinnors och barns rättigheter de mest eftersatta.

FFIA:s bistånd till Indien har i huvudsak gått till att stödja barn och utsatta flickor. Arbetet har skett med syfte att göra dessa flickor till mer ekonomiskt oberoende kvinnor med en framtid. Barn från slumområden stimuleras till skolgång och utveckling. Vi har projekt för att öka medvetenheten om och förhindra våld på skolor och institutioner.

FFIA:s Indienbistånd stödjer en utveckling för att stärka barns och kvinnors rättigheter på olika sätt. Genom tidigare kontakter i Pune tar vi tillvara på kunskap och erfarenhet kring adoptionsområdet genom att stödja utbildning av blivande indiska adoptivfamiljer.
Läs mer om projekten under respektive rubrik.