Länkar

Adoptionsorganisationer i Sverige

Adoptionscentrum
Barnen framför allt (BFA)
Barnens Vänner 

Adoptionsorganisationer i utlandet

Finland

Interpedia, Finland förmedlingsorganisation

Danmark

Danadopt, Danmark förmedlingsorganisation 
AC International Barnehjaelp, Danmark förmedlingsorganisation

Norge

Adopsjonsforum, Norge förmedlingsorganisation 
Verdens Barn, Norge, förmedlingsorganisation
Inoradopt, Norge, förmedlingsorganisation

USA 

Holt International, stor amerikansk förmedlingsorganisation

Sammanslutningar av adoptionsorganisationer

Nordic Adoption Council  (NAC) nordisk sammanslutning av auktoriserade organisationer
EurAdopt, europeisk sammanslutning av auktoriserade organisationer