Att söka sin biologiska familj

De som söker sin livshistoria önskar ibland, förutom kunskap om sitt första hemland, också få kontakt med sin biologiska familj.

Ursprungsländerna har varierande syn på önskan om att uppsöka biologiska föräldrar. I en del länder är det lättare att få information och i andra är den biologiska förälderns identitet sekretesskyddad i lag. Oftast förekommer en del juridiska hinder på vägen.

I de flesta fall måste du som sökande vara myndig och för det mesta måste det ha gått ett visst antal år sedan adoptionen ägde rum. Tänk också på att människor flyttar och att folkbokföringen ibland är bristfällig. Det innebär att även om du har namn och adress kan de personer du söker vara omöjliga att spåra. I många länder bevaras så gott som all dokumentation om din adoption men innehållet varierar dock.

I somliga fall har barnet lämnats utan information och det blir i princip omöjligt att få veta något om dess ursprung. Däremot kan det finnas uppgifter om var barnet hittades och om barnhemmet det bodde på.

Vad händer sedan?

Det är viktigt att tidigt reflektera över vad letandet efter ditt ursprung kan få för konsekvenser för den biologiska familjen och släkten - vad vill jag göra när jag väl kan nå min mamma? Det är en fråga som du tidigt skall ställa dig.

Den biologiska mamman kanske lovades anonymitet av barnhemmet. Frågan är hur mycket information du kan få tillgång till utan att det löftet bryts. Många som arbetar med adoptioner är oroliga för att adopterade som söker sitt ursprung inte har tillräckligt stor förståelse för den sociala verklighet som råder i landet och därmed de konsekvenser sökandet av det biologiska arvet kan få för de biologiska släktingarna. Man bör också ha i åtanke att kulturskillnaderna är stora.

Inte alla söker

För en del finns tankar kring adoptionen ständigt närvarande och under hela livet kämpar man för att acceptera sin livshistoria. För andra är det frågor och tankar som ger sig tillkänna vid specifika tillfällen i livet. Det kan exempelvis vara i tonåren, vid separationer, när du själv blir förälder eller när någon närstående dör.

Eftersom varje människa är unik så är det också högst individuellt hur mycket som man vill veta och hur mycket man funderar kring sin livshistoria.

När frågor och funderingar ger sig till känna kan det vara bra att veta vart man skall vända sig med faktafrågor och även få hjälp med hur man kan gå vidare med tankar och funderingar.

MFoF har mer information om förberedelser och vad som kan vara bra att tänka på när man söker sitt ursprung.

Den som är adopterad genom FFIA har möjlighet att ansöka till FFIA om ett ekonomiskt bidrag för vissa kostnader i samband med rotsökning i utlandet.