Att söka sin livshistoria

Alla har vi någon gång funderat över vårt biologiska ursprung, vårt utseende, vår biologiska familj, vår ålder och vårt sätt att vara. Vem är jag? Vem är jag lik? Dessa frågor leder en del av oss till att vilja söka vårt ursprung men att vilja göra något och att förmå sig att verkligen ta klivet är inte samma sak

Bra att veta

På FFIA:s hemsida finns mycket information att tillgå om länder och barnhem. All information FFIA fått om en enskild adoption har också adoptivföräldrarna fått ta del av. Samma information finns också arkiverad hos Landsakrivet i Göteborg.

Du kan vända dig med dina frågor till den adoptionsorganisation som tog hand om din adoption. Om du inte vet vilken organisation som tog hand om din adoption kan du istället vända dig till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF).

Sökandeprocessen kan i många fall rent praktiskt vara krånglig och besvärlig och framförallt känslosam. Vare sig du vet lite eller ingenting alls kan din adoptionsorganisation i viss mån hjälpa eller vägleda dig i ditt fortsatta sökande efter ditt ursprung. En förutsättning för att FFIA ska kunna hjälpa till är att du är medlem eller registrerat dig hos FFIA.

Ingen kan säga hur sökandet efter ditt ursprung kommer att gå och om det kommer att lyckas. Det är olika förutsättningar i olika länder och varje adopterad har en unik utgångspunkt. Dock finns det en del som är bra att känna till innan du aktivt börjar ditt sökande.

Hos många myndigheter, domstolar och barnhem sparas dokument, men arkivering är svårt på många sätt. Hur arkiveringen sker är ofta en fråga om resurser och utrymme. Dokument kan i vissa fall ligga osorterade och omärkta i arkiv vilket gör det svårt att hitta. Det händer också att dokument försvinner eller förstörs av fukt, skadedjur, bränder, översvämningar med mera. Det kan även finnas information som du som privatperson har svårt att få tillgång till.