Thanjavur

Nazareths Vänner

Projektet avslutades årskiftet 2020-2021.

Sedan början av 80-talet stöder FFIA ett projekt för småbarn i Sydindien. Nazareths barnhem i Thanjavur drivs av den lutherska Tamilkyrkan. Det ingår i den verksamhet för barn och övergivna samt handikappade kvinnor som indiska diakonissor lett sedan slutet av 1930-talet.

nazareth1

Småbarnshemmet Nazareth med tillhörande daghem har sedan januari 1994 ändamålsenliga lokaler med plats för ett 60-tal barn. För närvarande finns ett drygt 20-tal barn på barnhemmet. En diakonissa förestår hemmet och har till sin hjälp tre utbildade barnskötare, en kokerska och ytterligare ett par, tre medhjälpare. Barnen har ofta mist en eller båda av sina föräldrar då de kommer till hemmet. Det kan också vara så att modern övergivits av fadern och därför inte klarar att ta hand om ett litet barn och samtidigt försörja sig själv och äldre syskon. Numera är man angelägen om att de släktingar eller andra som lämnar barnet håller kontakten med barnhemmet och tar hem barnet under sommarlovet.

nazareth2De barn som fortfarande är i behov av vård när de skall börja skolan i 5-6 årsåldern överförs till skolbarnhemmet Bethlemen i Pattukottai, cirka 50 km från Thanjavur. I skolan får de träning eller utbildning i förhållande till sin förmåga. För flickorna ordnar diakonissorna för det mesta giftermål. Ingen skrivs ut från barnhemmet mot sin vilja eller utan möjlighet att klara sig själv. En del flickor blir kvar som medhjälpare i de olika hemmen.

Skolhem och internat för barn i skolåldern finns det många, men för små barn finns det inte mycket hjälp att få. Därför fyller Nazareth ett stort behov. Hittills har Nazareths Vänner, som till stor del består av adoptivfamiljer med barn från Nazareth, finansierat verksamheten på barnhems-avdelningen och förhoppningen är att det kan fortsätta så. För närvarande behövs omkring 40 000 kronor per år för verksamheten.