Myndigheter

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

I Sverige har vi strikta regler om internationell adoption. Adoptioner får endast genomföras om de är till barnets bästa och aldrig med ett vinstintresse. Därför har MFoF i uppdrag att ge auktorisation för adoptionsverksamhet samt att utöva tillsyn över de svenska organisationernas arbete, både i Sverige och i ursprungsländerna.

MFoF är Sveriges centralmyndighet för 1993 års Haag-konvention, som ska säkerställa att varje internationell adoption sker med beaktande av barnets bästa och respekt för barnets grundläggande rättigheter. Som centralmyndighet samarbetar MFoF med andra organisationer och utbyter erfarenheter internationellt.

Socialstyrelsen


Försäkringskassan


Migrationsverket


Utrikesdepartementet:

Adress till Svenska ambassader/konsulat
Reserekommendationer

Utrikespolitiska Institutet (UI):

Faktasamlingar och information om de flesta länderna i världen.