Om FFIA

FFIA förmedlade från 1980 och fram till och med 2014 omkring 3500 barn från 14 länder till adoptivfamiljer i Sverige. Vi rekommenderar alla adoptionssökande att vända sig till en annan organisation för att höra om möjligheter att adoptera från deras samarbetskontakter och länder.

Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, ändrade 2015 namnet till Familjeföreningen för internationellt adopterade. FFIA finns till för de adopterade barnen och deras familjer och arbetar även med bistånd till barnens ursprungsländer.

Alla som är intresserade av föreningens verksamheter är välkomna att vara med. 

FFIA:s styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmötet, samordnar de aktiviteter som bedrivs på ideell basis av medlemmarna, huvudsakligen med stipendier och stöd samt bistånd.