Rumänien

FFIA:s samarbete med Rumänien startade 1991. Det kom barn från de stora statliga institutionerna runt om i landet. Så småningom förändrades lagverket och adoptionerna blev bättre reglerade mot mitten av 90-talet. Man började använda sig av fosterhem i större utsträckning och försökte stänga de största och sämsta institutionerna.   

FFIA fick barn från ett antal olika institutioner

1991-1997 var Draga Filipciuc FFIAs representant i Rumänien. Från 1998 infördes nya regler att samarbete skulle ske mot en Rumänsk auktoriserad organisation. Därefter (från 1998) samarbetade FFIA med i huvudsak Copii Fericiti och vid några enstaka ärenden Scandacpedia. Kontaktperson för Copii Fericiti var Nicoleta Bobe. 

Samarbetstid: 1991-2001 
Antal barn:197

 Statistik Rumaenien