Violence against Children, Tamil Nadu

Detta projekt startades 2016 inom området för barns rättigheter i samarbete med människorättsorganisationen Peoples Watch i Madurai. Projektet har sedan överförts till organisationen Mamomani Trust i Chennai för genomförande och organisation.

2

Projektet riktar sig till främst skolväsendet i delstaten. Det är huvudsakligen spritt i 5 distrikt och ett flertal block i varje distrikt. Syftet är att sprida kunskap om barns rättigheter och hjälpa barnen finna vägar att hjälpa och stötta varandra och till att skipa rättvisa i tvister. Barnäktenskap är ett mycket vanligt problem i Sydindien och på landsbygden i synnerhet. Flickor gifts bort så tidigt som vid 14-15 års ålder och då avbryts skolgången och flickan blir ofta rättslös. Enligt indisk lag är det förbjudet med äktenskap före 18 års ålder, men på de flesta håll bryr man sig inte om detta. I projektet arbetar vi med att göra barn och ungdomar medvetna om sina valmöjligheter och stöttar dem på alla sätt för att bryta gamla mönster.

1Våld och straff mot barn är också mycket vanligt i skolor och på andra institutioner. Många flickor blir våldtagna vilket får svåra konsekvenser för flickan. Detta är en annan av de viktiga frågor vi arbetar med att sprida kunskap och insikt omkring i skolorna.

I varje distrikt har ett nätverk av socialarbetare, psykologer, advokater och andra berörda professionella byggts upp, en hjälplinje för barnen har skapats och vi arbetar med att stärka och utveckla dessa nätverk på flera sätt genom modern teknologi.