Kina

FFIA var den första adoptionsorganisation i världen som fick en samarbetsöverenskommelse med Kina.Det var 1991(se Historik).

De första åren skedde utländskt adoptionssamarbete i Kina genom både Justirieministeriet och civilministeriet. Efter några år slogs de samman och bildade då CCAA, China Center of Adoption Affairs. År 2011 fick myndigheten ett mer omfattande arbetsområde och bytte namn till CCCWA, China Center for Childrens Welfare and Adoption. 

Ministry of Justice1991 - 1996 
CCAA1996 - 2011 
CCCWA 2011 - 2014 

Antal barn: 1622

Namnloes

 

PROVINSFÖRDELNING ANLÄNDA BARN FFIA 

Provins