Kenya

FFIA stöder sedan 2017 projekt för återintegrering av barn från barnhem till familj / utökad familj.