Råd och stöd

Råd och stöd
Adopterade såväl som adoptivfamiljer kan behöva råd och stöd vid olika tidpunkter i livet. För närvarande och t.o.m. 2021 erbjuder Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Samtalsstödet utförs av Apoteksgårdens Kognitiva Center AB. Stödet gäller adopterade över 15 års ålder. Rådgivningen ges generellt via digitala medier och är kostnadsfri. 

MFoF har också en bra hemsida med information och hänvisningar.

Den som är adopterad genom FFIA har dessutom möjlighet att ansöka om Terapistöd från FFIA om det finns behov av behandling som inte är kostnadsfri.