Vietnam

Vietnam fick en ny adoptionslag 2003 och året efter undertecknades ett avtal mellan Sverige och Vietnam rörande adoptionsverksamheten. Samma år beviljades FFIA auktorisation av den vietnamesiska adoptionsmyndigheten (DIA) att verka i landet. FFIA arbetade främst i två provinser i södra Vietnam, men hade licens att arbeta även i ett antal provinser i norra Vietnam. FFIA hade ett kontor och anställd personal i Hanoi som hjälpte till med genomförandet av adoptionen. Mr. Dai var FFIA:s representant.

Samarbetstid: 2004-2009

Provinsfördelning Vietnam

Antal barn: 63 
Vung Tao: 44 
Bac Kan: 7 
Ho Chi Minh City: 6 

Provins Vietnam