Kina

Healthy Feethealthy-feet

30 000 fötter... 15 000 barn... 15 000 möjligheter...

1‰ av alla barn i världen föds med klumpfot. I Kina innebär det att 15.000 nyfödda barn varje år behöver behandling. Barn med handikapp överges i hög grad i förhoppningen att de ska få vård på ett barnhem. De kinesiska institutionerna har idag mest handikappade barn intagna och kunskapen om effektiva behandlingsmetoder för barnen är mycket varierande. På vissa håll finns nästan ingen kunskap alls och i många fall begränsar sig kunskapen till att behandla dessa barn med kirurgi och metoder som vi i väst sedan lång tid tillbaks övergivit.

I Kina har vi haft samarbete sedan 2005 med China Social Welfare Education Foundation i projektet Healthy Feet.Samarbetet syftar bl a till att sprida kunskap om Ponseti-metoden, en behandling som korrigerar klumpfot. I Kina är det  som nämns ovan 15 000 nyfödda varje år som behöver sådan behandling.  Barnen blir handikappade och hänvisas till ett livslångt boende på institution om de inte får rätt behandling i tidig ålder. Många barn med CP-skador kan också bli hjälpta av kunskap om hur man kan tillverka och använda ortopedisk utrustning i barnens habilitering.

erikaUnder 2011 har vi genomfört ett andra utbildningsseminarium i Guangzhou där ett fyrtiotal läkare från institutioner runt om i Kina deltog. Vid detta seminarium deltog ortopedingenjörer och tekniker från Team Olmed, som är ledande i Sverige på behandling med gips- och ortosmetoder. Guangzhou Social Welfare Center har en väl etablerad ortopedisk verkstad som ger deltagarna goda möjligheter för träning av de olika metoderna och tillverkning av hjälpmedel. Ett team från denna ortopedverkstad var på praktik hos Olmed under en vecka under 2011 för att lära sig hur vi arbetar i Sverige.grupp

Under åren 2012 och 2013 genomförde FFIA med hjälp av Olmeds personal liknande seminarier i Guangzhou. Inriktningen breddas till att omfatta hur barn med andra skador kan använda sig av hjälpmedel, exempelvis barn med CP-skador.

Det seminarie som skulle hållits i november 2014 ställdes in då nya regler i Kina gjorde det omöjligt för oss att fortsätta projektet genom samma organisatoriska samarbetspart som tidigare.

I slutet av 2014 blev FFIA kontaktade av CCCWA som sade sig vara intresserade att föra projektet vidare. Vi hade senast i början av 2017 diskussioner med CCCWA angående en fortsättning av liknande projekt för de handikappade barnen på institutionerna, men tyvärr visade sig förslagen vara oigenomförbara.

Under 2019 har FFIAistället lämnat stöd till två barnhem i Kina för  handikapputrustning. Det är barnhemmet i Nanjing som fick hjälp med rullstolar, hydraulisk duschutrustning för barn, speciella stolar för hjärnskadade barn samt sängar  och barnhemmet i  Zaozhuang City som fick hjälp med rullstolar och  viss specialutrustning för spädbarn.