Ahmedabad

Akhand Jyot Foundation

Detta projekt avvecklades under 2018.

Insamlade medel har överförs till motsvarande projekt Kishangarh School, Samarpan Foundation i New Delhi.

I det tidigare projektet i Ahmedabad stödde FFIA skolbarn i ett sponsorprogram, som ledsdes av organisationen Akhand Jyot Foundation. Målet för projektet var att fattiga människor skulle kunna bli oberoende och självförsörjande. Denna organisation är verksam inom den sociala sektorn med målsättningen att hjälpa familjer bort från slum och fattigdom.

Ahmedabad

Sponsorprogrammet omfattade ca 190 skolbarn i åldrarna 6-17 år. Barnen bodde med sina familjer i plåtskjul eller små lerhus utan sanitära anordningar. Familjerna vari de flesta fall stora och mycket trångbodda. Föräldrarna ville att deras barn skulle få gå i skola men det var en tung ekonomisk börda för dem. Genom ekonomiskt stöd från sponsorer i Sverige kunde skolgång bli möjlig.

Syftet med Sponsorprogrammet var att ge barnen grundutbildning så att de sedan lättare skulle kunna skaffa arbete eller fortsätta med vidareutbildning. Genom att de fick en grundutbildning ges de också möjlighet att tillgodogöra sig mer i livet och de får en i möjligaste mån högre livskvalitet.

Sponsorprogrammet fungerade mycket bra sedan mitten av 80-talet och fram till nyligen. Organisationen gjorde ett beundransvärt arbete. De gav barnen stöd genom gruppaktiviteter och oavbruten omtanke och uppmärksamhet. De tog med barnen ut på olika fritidsaktiviteter såsom festivaler och firande av traditionella högtider.

Barnen fick hjälp med läxläsning och lära sig hygien. Under skollov anordnades utflykter, idrottstävlingar m.m. Det är viktigt att barn får en meningsfull fritid med ordentlig sysselsättning. Annars kan det bli problem med barn som bara driver omkring. 

Programmet avvecklas då vi på de senaste två åren inte längre lyckats upprätthålla kontakt med organisationen.