Pune, SPARCC

Dipika 2

Samarpan Program for Adoption, Research Councelling and Consultanc, (SPARCC)

Projektet startades i Pune 2016 av Dipika Maharaj Singh och några av hennes tidigare medarbetare från ledningen av organisationen SOFOSH i Pune. Såväl Dipika som hennes medarbetare har mer än 30 års erfarenhet av socialt arbete med barn, adopterade och adoptivföräldrar och har i och med detta en rik och unik tillgång till kunskap som i projektet kommer till stor användning.

Projektet omfattar träning och workshops för de auktoriserade indiska adoptionsorganisationerna som finns i delstaten Maharastra, och kurser för blivande indiska adoptivfamiljer. Organisationen gör också hemutredningar för blivande adoptivfamiljer. Organisationen arbetar även med gatubarn och mycket, mycket annat. 

FFIA stöder de adoptionsrelaterade verksamhetsområdena sedan 2016.