Thailand Röda Korset

Thai Red Cross Children Home, Bangkok 

Barnhemmet grundades utifrån en omtanke om de barn som övergavs efter födseln på Röda Korsets välkända sjukhus Chulalongkorn Hospital i centrala Bangkok och på deras övriga sjukhus och vårdcentraler på andra håll i landet. Samarbetet med barnhemmet startades 1989. 

Barnhemmet ligger på Röda Korsets sjukhusområde och dess standard är hög. Personalen är välutbildad och här finns även praktiserande blivande barnläkare. På barnhemmet finns mycket engagemang och värme men också gott om leksaker och stora möjligheter till utomhusvistelse. 

Endast cirka tio internationella adoptioner genomförs varje år och det gör att engagemanget för de barn som lämnar barnhemmet för att få familj i ett annat land är högt. Personalen vill gärna veta hur det går för barnen i framtiden och ordnar bl.a. "Motherland Visit Program" för att barnen ska kunna komma tillbaka med sina familjer och besöka barnhemmet och sitt ursprungsland. Det senaste genomfördes 2015. 

Barnen 

Barnen har i regel övergivits i samband med födseln på Röda Korsets sjukhus eller  på  någon av deras vårdcentraler i Thailand. Vissa barn har i mån av plats också kunnat placeras där av den statliga myndigheten  Department  of Social  Development and Welfare (DSDW). Det handlar då ofta om barn som haft något bekymmer med hälsan och som  behöver den extra  medicinska  omvårdnad de kan få på Röda Korsets barnhem.