Pune - TARA Habiliteringscenter

TARA Habiliteringscenter

Detta projekt är överfört till Barn på Jorden.

Tara-Mars-2009-106Vad händer med de barn i adoptionsländerna som har ett allvarligt fysiskt eller psykiskt handikapp? Det är inte troligt att de kommer ifråga för adoption. Inte heller är det så att de omfattas av den mest grundläggande sociala tryggheten som vi tycker är så självklar för barn hos oss, oavsett om de har ett handikapp eller inte.

FFIA:s bistånd till Pune kanaliseras via en organisation för socialt arbete, SOFOSH - Society of friends of the Sasson hospital, i Pune. FFIA har varit med om att bygga upp verksamheten för barn som inte får ett hem. Verksamheten heter sedan 2008 Tara och är ett hem för 24 svårt fysiskt och psykiskt handikappade barn. Detta hus är avsett att vara barnens permanenta hem. 

En utmaning som barnhemmet står inför är de barn som överges och som är HIV-positiva. De barnen behöver också omsorg och en trygg plats och man hoppas kunna räcka till även för dem. Verksamheten är beroende av ekonomisk hjälp utifrån och vi hoppas att många familjer vill göra en insats för dessa barn. Enklast görs det genom att vara regelbunden autogivare men naturligtvis kan även enstaka insättningar göras till projektet. Läs mer på Barn på jordens hemsida.

Indien-feb-06-098