Vietnam

FFIA:s Vietnambistånd

Vietnam Bistaand 1 2Projektet avslutades 2017

Barn med utvecklingsstörning har på många platser jorden över svårare än andra barn att få tillgång till skola och annan verksamhet. 

Center of Support for Families and Children with Learning Disabilities (SFDC) i Hanoi är en NGO (non-governmental organization) alltså en icke-statlig organisation, som arbetar ideellt för att förbättrar villkoren för dessa barn och ungdomar.

"Teaching mentally disadvantaged child to make cake and cook"  är ett av SFDC:s projekt som drivs med stöd av FFIA. För andra året har FFIA beslutat att stödja projektet. 

I projektet bidrar vi till att 60 barn och deras familjer ges förbättrade levnadsvillkor genom att barnen lär sig att baka och laga mat och enklare hushållgöromål.  Eleverna får nya kunskaper i flera hushållsysslor som t.ex. att skära, röra, bland ihop, diska och städa undan och kan därför även delta i hushållsarbetet i sina familjer. Projektet innebär inköp av utrustning och utbildning. En förhoppning är att försäljningen från verksamheten ska inbringa inkomster Projektet var planerat för ett år men fortsätter nu då utfallet varit väldigt positivt både för ungdomarna och deras familjer.