Adopterad

Att ha blivit adopterad betyder att många viktiga beslut har fattats utan att den adopterade själv har haft möjlighet att medverka. Detta kan ge känslor av ilska och maktlöshet. Att ta tag i och börja utforska sitt ursprung kan ge en känsla av att själv börja styra över sitt liv.

För en del finns tankar kring adoptionen ständigt närvarande medan den för andra är frågor som ger sig till känna vid specifika tillfällen i livet. Det kan exempelvis vara i tonåren, vid separationer, när man själv blir förälder eller när någon närstående dör. Frågor kring identitet och ursprung kan för många adopterade komma att bli extra viktiga under någon period i livet. Det kan då handla om viljan att söka sina rötter eller kanske bara önskan om att veta mer om sin tidiga livshistoria eller göra en återresa till sitt ursprungsland.

På FFIA:s hemsida finns mycket information att tillgå om länder och barnhem. All information FFIA fått om en enskild adoption har också adoptivföräldrarna fått ta del av. Samma information finns också arkiverad hos Landsakrivet i Göteborg. Mera omfattande efterforskning är förenad med en kostnad som den adopterade själv får stå för. Ett visst bidrag kan man ansöka om från FFIA.

Dina föräldrar har med all sannolikhet visat dig alla papper kring din adoption, men en del kan vara svårtolkade och du kan behöva hjälp med att första innehåll och fakta. Den hjälpen kan vi ge dig om du kontaktar oss. Det händer också att det är alltför laddat att be om dokumenten hemma. Då kan det vara bra att veta att det ska finnas en uppsättning handlingar hos Socialförvaltningen i den kommun föräldrarna bodde när de adopterade dig. Dit kan du alltid vända dig.