Thailand DSDW

Den statliga myndigheten Department of Social Development and Welfare (DSDW) i Bangkok förmedlar adoptioner från åtta olika statliga barnhem runt om i Thailand. 

Avdelningen som handlägger adoptionerna  är Child Adoption Center. Myndigheten ansvarar inte bara för de adoptioner som görs från de statliga barnhemmen utan den är också juridiskt ansvarig för internationell adoption genom de auktoriserade thailändska organisationerna. Myndigheten ansvarar även för de många barn som växer upp på barnhemmen och för de barn som lämnas till thailändska adoptivhem. 

De statliga barnhemmen är av jämförelsevis hög standard. Det som kännetecknar  DSDW:s arbete både i adoptionsarbetet och på barnhemmen är att de alltid sätter barnet i första rummet och är noga i sitt val av adoptivfamiljer till "sina" barn. Det gör att kunskapen kring barn och barns behov är stor. Inför adoptionen lägger de ner mycket arbete på att utreda och dokumentera varje barn. Barnhemmen försöker ge varje barn den stimulans och uppmärksamhet det behöver genom att bland annat ha volontärer som förstärker personalstyrkan.  

Barnen 

På barnhemmen finns barn i alla åldrar och med olika bakgrund. En hel del av barnen kommer till barnhemmen som nyfödda. Orsakerna är då ofta att modern är ung och ogift och därför inte har möjlighet att ta hand om sitt barn. Andra barn överges efter att ha tillbringat sin första tid i den biologiska familjen men då något inträffar, t.ex. att en förälder dör eller överger familjen, tvingas den kvarvarande föräldern ge upp vårdnaden om barnet. Barnen utreds noggrant innan de lämnas vidare för adoption och en hel del barn, speciellt flickor, får också thailändska föräldrar.  

Bild
FFIA på besök hos DSDW 2013