Mumbai

Asha Sadan

SkyltDetta projekt är överfört till Barn på Jorden.

I stadsdelen Umerkadhi, centralt i jättestaden Mumbai på den indiska subkontinentens västra kust ligger barnhemmet Asha Sadan. Från gatan syns inget av den verksamhet som bedrivs här. I den höga muren finns bara en dörr, över den sitter skylten som visar att här bedriver MSWC sin verksamhet. MSWC står för Maharashtra State Women's Council. Maharashtra är den delstat Mumbai ligger i, och kvinnorådet som driver verksamheten på Asha Sadan är en frivilligorganisation. Organisationen är godkänd av delstatsregeringen, som också bidrar till barnhemmet med ca 100 kr per barn och månad. Det räcker inte ens här i Indien, man är beroende av bidrag och donationer för sin verksamhet. 

Asha Sadan fick för en del år sedan pris som Indiens mest välskötta barnhem, men som besökare på barnhemmet ser man med svenska ögon alla brister i barnens liv och miljö. I det här projektet satsar vi på att hjälpa de allra svagaste, de sjuka barnen.


förskola1Hittebarnen är ofta i dålig kondition när de kommer till Asha Sadan, och kan behöva isoleras för att inte sjukdomar ska spridas till de andra barnen. Vi hjälper till med pengar till inköp av medicin och vacciner, och vi betalar sjukhusvård för de barn som är för sjuka för att vårdas på Asha Sadans sjukavdelning.