Guatemala

FFIA samarbetade med Guatemala under 17 år med början 1983. Socialarbetaren Guisella Orellana Stormont var den som de första åren fungerade som FFIAs kontaktperson i landet. Hon hade samröre med katolska institutioner på flera håll i landet. 

Vid den tidpunkten rådde en mycket svår politisk situation i landet, Mayaindiarna var  svårt utsatta och ständiga räder mot indianbyar från militärpolisens sida resulterade i att familjer splittrades eller utplånades. En del av de barn som kom genom FFIA under den första perioden hade mist sina familjer. Senare var det i de flesta fall barn som lämnats av ensamstående ogifta kvinnor.   

I slutet av 80-talet skapades samarbete med Mia Hederström och organisationen ASAM. Ett fåtal adoptioner kom från Casa Guatemala.

Samarbetsår: 1983 - 2000 
Antal barn: 169