Uppföljningsrapporter

eng_rapporterUppföljning har gjort nya adoptioner möjliga

Uppföljningsrapporter till barnens ursprungsländer har varit och är en förutsättning för att internationell adoptionsverksamhet skall vara möjlig i ett längre perspektiv. Det är viktigt att länderna får veta hur det går för barnen. Ofta läser barnhemspersonal rapporterna med stort intresse, om de får tillgång till dem. I Kina är det bara på begäran som barnhemmen kan få ta del av rapporterna, det är centralmyndigheten CCCWA som läser och tar emot rapporterna. På andra håll skickas förutom till barnhemmen, flera exemplar av rapporterna för att t ex domstolar eller barnavårdsmyndigheter också ska få ta del av dem. Ibland kan den adopterade vid återbesök på barnhemmen, särskilt i Indien, se att rapporterna finns kvar i arkivet.

Vanligtvis framgår det av adoptionshandlingarna vilka krav som ställts på antal och tid som uppföljningsrapporter skulle göras. Det kan i tid variera från 1 år efter barnets ankomst och upp till barnet är myndigt.  

rapporter