Kazakstan

FFIA fick auktorisation för samarbete med Centralmyndigheten i Kazakstan 2012. FFIA fick licens av den Kazakiska centralmyndigheten 2013 för regionen Nord-Kazakstan. 

Det kazakiska systemet är sådant att en utländsk organisation tilldelas samarbete med en region. För FFIA:s del gällde i första hand samarbetet med två barnhem där det fanns sammanlagt drygt 100 barn i olika åldrar upp till 7 år. Det var både barn som vistades där tillfälligt och barn som var klara för adoption. Den Kazakiska adoptionsmyndigheten tog emot FFIA:s ansökningar och kopplade samman med ett barn som behöver internationell adoption från denna region. Proceduren genomfördes senare i Nord-Kazakstan.  

Barnen var av ryskt alternativt kazakstanskt ursprung. Regionen ligger alldeles vid ryska gränsen och har stor rysk befolkning. 

En enda adoption genomfördes, barnet kom till Sverige juli 2014. 

Samarbetsår: 2012-2014
Antal barn: 1