New Delhi

Kishangarh Primary School and Tuition Centre

11Kishangarh Primary School and Tuition Centre är ett utbildningscenter med fokus på barns utveckling. För att kunna förändra barnens liv behöver man börja med att påverka barnen familjer och det samhälle de lever i. Eleverna kommer från omkringliggande slumområden med svåra levnadsförhållanden där fokus ligger på att överleva dagen och utbildning kommer i sista hand. Skolan ser till att barnen får ett ordentligt mål mat om dagen, då det krävs näring för att kunna lära sig nya saker. Ibland är detta det enda mål mat barnen äter på
en hel dag.

Barnen får möjlighet till utbildning och att ingå i ett sammanhang efter den ordinarie skolan, istället för att driva runt på gatorna. Då många barn får stanna hemma för att passa sina yngre syskon i stället för att gå i skolan, har man här också ett "dagis" för småsyskonen, så att deras äldre syskon får möjlighet att fortsätta utvecklas istället för att stanna hemma.

K1

12