Colombia

FFIA började samarbeta med Colombia år 2000. Alldeles i början kom två barn från privat barnhem (La Casa de Maria y el Niño), men därefter har FFIA endast samarbetat direkt med ICBF. Barnen har kommit från de olika regionskontoren av ICBF och oftast blivit vårdade i fosterhem tiden innan adoptionen. 

FFIA har har under alla år haft en eller flera representanter i Bogotá. Representantens uppgift har i första hand varit kontakten med ICBF centralt och lokalt. Hon har också haft hand om all organisation i samband med adoptionens genomförande och ibland även rest med adoptivfamiljen till regionen. 

FFIAs representant under senare år har varit:
Martha del Castillo Schrader

Samarbetstid: 2000 - 2014

Antal barn: 70

Regioner med lite fler barn: (annars enstaka)
Antioquia 6
Bogotá 14
Nariño 7
Quindio 7
Medellin 6
Valle de Cauca 4

Col Dia (1)