Kenya

I Kenya samarbetade FFIA med Little Angels Network (LAN) som är den största adoptionsorganisationen i Kenya. Den ansvariga adoptionsmyndigheten heter Children's services (CS)(2014) och den avdelning inom CS som granskade adoptionsansökningar heter National Adoption Committée (NAC).    

När adoptionsansökan från familjen godkänts, gjordes sammankopplingen med ett barn av LAN.    

Barnen kom från något av alla de barnhem som Little Angels Network samarbetade med runt om i Kenya. En del barnhem ligger i Nairobi området, de andra runt om i landet. 

De flesta barnen var övergivna, en del redan vid födseln av en ensamstående mamma som inte kunde ta hand om sitt barn. Andra barn övergavs senare pga. sociala svårigheter i familjen. 

De familjer som adopterade barn från Kenya var tvungna att vistas i landet under hela processtiden vilket kunde innebära sju-åtta månader eller mer. Under denna tid bodde barnet tillsammans med den blivande adoptivfamiljen. 

Samarbetstid: 2008 - 2014     
Antal barn: 3 (2010 - 2011)