Kolkata

Madhur Muskaan - Beautiful Smile

Detta projekt är överfört till Barn på Jorden.

kolkata2

Indian Society for Rehabilitation of Children (ISRC)  bildades 1981 med syfte att kunna ge god vård och rehabilitering till barn.  Idag driver organisationen barnhem för övergivna barn och man arbetar för att få dem adopterade inom landet eller internationellt.

I projektet Madhur Muskaan finns ett mindre antal mentalt och/eller fysiskt handikappade, övergivna barn som tas omhand. Dessa barn har skador som gör det omöjligt att finna adoptivhem till dem. Barnen behöver vård och speciell omvårdnad för att kunna utvecklas och leva ett drägligt liv. Det är till detta projekt, Beautiful Smile, vi riktar vårt biståndsstöd.