Mahipatram Rupram Ashram, Ahmedabad, Gujarat

Mahipatram 80 004FFIA började samarbeta med barnhemmet 1982. Detta är det i särklass största barnhemmet i delstaten och det har vunnit många utmärkelser för bra socialt arbete och bra vård. Barnhemmet bedriver även skola för barn utifrån och kan på så sätt integrera barnhemsbarnens skolgång med andra barn på ett bra sätt. Skolan har en hög standard.

Barnhemsföreståndare på 80-talet var Ms.Sarojben Patel. Hon avled i slutet av 80-talet och därefter har Vijaybhai Pandit varit föreståndare.

Samarbetstid: 1992 - 2006
Antal barn: 63