Preet Mandir, Pune

Från detta barnhem har endast ett enda barn kommit till FFIA. Så snart den adoptionen var klar avbröt FFIA samarbetet av flera skäl. Dels fick inte barnen den vård vi blivit garanterade, dels sköttes vare sig den ekonomiska eller administrativa processen så som utlovats.

Barnhemmet förmedlade under många år barn till andra organisationen runt om i världen. Många seriösa socialarbetare och organisationer anmälde missförhållandena på Preet Mandir men det var oerhört svårt att få deras licens indragen på grund av organisationens kontakter inom inflytelserika kretsar. Se artikel nedan för mer information.
https://www.brandeis.edu/investigate/adoption/docs/adoption_Dohle_cumb_final.pdf

Skolklass Preet Mandir