ISRC, Indian Society for Rehabilitation of Children, Kolkata

ISRC har varit FFIAs samarbetskontakt sedan 1983. Dåvarande barnhemsföreståndarinnan Chandana Bose hade kontakt med Bie och Gunilla Enqvist i Umeå i samband med deras adoption och sökte samarbetspartner i Sverige. De första åren var Bie och Gunilla delaktiga som kontaktpersoner men under 90-talet ändrades detta. Chandana Bose avled år 1998 och därefter kom hennes svägerska Madhumita (Anju) Roy som föreståndarinna.

ISRC driver barnhemmet Mathri Sneha som genom åren funnits på flera olika adresser.

De barn som förmedlades genom denna kontakt var oftast övergivna i samband med födseln. Många barn var prematura, det vill säga för tidigt födda. Barnen kan också ha haft låg födelsevikt. Mödrarna var till övervägande delen ogifta kvinnor och de bakgrundshandlingar som finns på barnen är mycket knapphändiga.

De flesta av barnen har kommit till barnhemmet som nyfödda. De kom direkt från sjukhusens förlossningsavdelningar till Matri Sneha. I Indien görs alltid en utredning som baseras på de olika omständigheterna kring barnets bakgrund. Utredningen skall visa på om barnet har någon anhörig som kan ta hand om barnet eller om barnet kan få ny familj genom adoption. De indiska adoptivfamiljerna har alltid företräde, vilket får till följd att flertalet av de minsta och fullt friska barnen får föräldrar inom landet. Ett barn som exempelvis är fött för tidigt eller haft problem med sin hälsa som liten baby blir ofta aktuellt för internationell adoption. 

Samarbetstid: 1983 - systemet ändrades av CARA 2012

Antal barn: 324