Historik

1992 kom nya regler att införas i Sri Lanka och all förmedling skulle ske direkt från centralmyndigheten Department of Probation and Child Care Services, DPCCS. Inga privata barnhem eller aktörer tilläts längre ha ett direkt samarbete med utländska organisationer. Antalen adoptioner sjönk drastiskt och under de senaste 10 åren har Sri Lanka endast förmedlat ett 50-tal barn till utlandet årligen. Sedan 2014 kan utländska adoptivföräldrar endast ansöka om barn med särskilda behov.