Friends in Need Society

Organistionen  

Lalitha Amarajeewa startade tillsammans med sin make Shelton omkring 1990 organisationen Friends in Need Society i Kurunegala, Sri Lanka. Genom denna organisation förmedlades 27 barn till FFIA åren 1990-1991 fram till dess att det blev systemförändringar i Sri Lanka. Shelton gick bort för en del år sedan men Lalitha fungerade som FFIAs kontaktperson på Sri Lanka under de senaste åren. Hon är socialarbetare till professionen liksom maken var och hon arbetade som Probation officer i Sri Lanka sedan 1969. Åren 1978 till 1989 arbetade hon inom myndigheten med adoptioner. 1989 blev hon Family Counseller och maken Shelton gjorde då det arbete som var relaterat till adoptioner.  

Daghemmet Aruna, där vi har haft ett stödprojekt inom biståndet, drivs av Lalitha. Där kan barn till de allra fattigaste familjerna tillbringa dagarna medan föräldrar (ofta ensamstående) arbetar. Familjerna betalar själva cirka 400 Rupies per månad (20 SEK), det är en närmast symbolisk summa. Föräldrarna förväntas hjälpa till med underhåll och arbete som behöver göras på daghemmet och bidra på så sätt.  

 

Socialarbetare Lalitha och Shelton Amarajeewa