SOFOSH, Pune

Society of Friends of Sassoon Hospital, SOFOSH, Pune 

Dipika--Co

Kontakten med SOFOSH och barnhemmet Shreevatsa kom till FFIA I mitten av 80-talet efter att tidigare varit knuten till ISIA, en organisation som lades ner. Eva Minton var den person som på 70-talet förmedlat barn från kontakten privat, och hon har därefter varit knuten till FFIA som styrelseledamot och även kontaktperson gentemot familjerna i Sverige.   

Dipika  Maharaj Singh har varit ledande figur i organisationen under alla år.  Från den 1 januari 2016 har  Dipika lämnat sitt uppdrag/styrelsen i Shreevatsa och SOFOSH. Vill man ha kontakt med Dipika kan man kontakta Eva Minton (se nedan). 

SOFOSH bedriver även barnhemmet TARA för barn med särskilda behov och handikapp.