Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 2022

________________________________________________________________________________

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöteden 4e maj, 2022, kl 18.00.
Mötet kommer hållas på FFIAs kontor i Göteborg, Sven Hultins gata 9C, 3 tr.
Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt via Zoom.

Anmälan: Vi behöver ha din anmälan om deltagande senast den 29
april 2022, genom e-mail till info@ffia.se

Zoom: Du som vill delta via Zoom - ange till vilken e-post address du vill att vi skicka inbjudan till webmöte. Senast 2/5 kommer vi att skicka ut en länk för anslutning till webmötet. Det går bra att ansluta utan att ha denna applikation nedladdat till sin dator/telefon. Då väljer man bara "anslut via internet" när frågan om hur man vill ansluta visar sig på skärmen.

Motioner: Eventuella motioner ska ha nått styrelsen senast tre veckor innan mötet, dvs senast den 13 april.

Välkomna!

Styrelsen genom Monica Fagerberg
Ordförande