Information om avveckling - ombildning FFIA

Vi vill informera om att föreningen är under avveckling och ombildning till stiftelse. Som vi även tidigare informerat medlemmarna om kommer FFIA:s stiftelse för internationellt adopterade att fortsätta ge vissa stipendier och bidragsstöd till adopterade men under lite andra former och förutsättningar än tidigare. Stiftelsen kommer inte att ha någon annan verksamhet än detta. Vi räknar med att den nya verksamheten ska vara igång under första halvåret 2023 och då kommer också mer information om ansökningsförfarandet. Till dess tar vi inte emot några ansökningar om stipendier och bidrag och inte heller medlemskap. Vi vill samtidigt passa på att önska er

God Jul och Gott Nytt År! /Styrelsen