Avslut!

Samarbetskontakter

 Avslut!

Den 18 april hade FFIA sitt allra sista årsmöte som förening. Ni som följt oss i processen vet att detta sista årsmöte hölls för att besluta om föreningens avslut och upplösning. Det var med viss sorg som beslutet fattades, även om förberedelserna varit många och långa.

Nu är FFIAs stiftelse för internationellt adopterade bildad. Genom stiftelsen kommer man kunna ansöka om bidrag till kostnader för återresa till ursprungsland, samt bidrag för kostnader vid DNA-testning.

Mer information om när det är klart att ansöka och hur man går till väga kommer att läggas ut här på FB och på FFIAs hemsida.

251 2514799 New Red Heart Png Heart

 Stort tack till alla er som tillsammans varit en del av FFIAs historia

 Hälsningar FFIAs styrelse genom Monica Fagerberg