Medarbetare har gått bort

Medarbetare har gått bort

Gunhild Stahle, som under 1980- och 1990-talet verkade som en av FFIAs kontaktpersoner i Indien,
har nyligen gått bort. Hon blev 89 år. Under samarbetsåren i Indien var Gunhild bl a ansvarig för
barnhemmet Nazareth som drivs av den lutherska Tamilkyrkan i Thanjavur. Därifrån kom drygt 20
barn till svenska familjer genom FFIA. Efter pensionen fortsatte Gunhild Stahle att tillsammans med
FFIA driva ett biståndsprojekt som stöd till barnhemmet. Hon fanns kvar som engagerad
kontaktperson ända till slutet, både för barnhemmet och för alla de barn som hon hjälpt få nya
familjer i Sverige.