Uppehåll i stipendiehanteringen

Hej alla medlemmar!

Som ni förmodligen har sett i våra frekventa kallelser till extra årsmöten det senaste halvåret, så är FFIA i processen att omvandlas från förening till stiftelse. Stiftelsens syfte kommer att vara att dela ut ekonomiska bidrag inom områdena återresor och rotsökning, vilket också i dagsläget är en del av föreningens uppgifter. För att kunna slutföra omvandlingen till stiftelse behöver föreningens alla ekonomiska åtaganden vara avklarade och med anledning av det behöver vi göra ett uppehåll i hanteringen av stipendium och bidrag.

Vi kommer alltså inte att ta emot några nya ansökningar om stipendium för återresor eller bidrag till rotsökning eller terapi förrän stiftelsen är driftsatt, vilket vi hoppas kommer att ske runt årsskiftet 2022-2023. Uppehållet börjar omedelbart och kommer att vara fram till dess att stiftelsen har tagit över ansvaret för stipendieverksamheten.

Vi kommer att informera om när stiftelsen är driftsatt och redo att ta emot ansökningar genom mail till er som är medlemmar det här verksamhetsåret, på vår hemsida och på vår Facebook-sida. 
Med vänlig hälsning
Styrelsen genom Eva-Lena Bergquist