Aktuellt om våra länder

FFIA söker fortfarande familj till flera barn i Kina. Läs mer här.

Skicka ansökan direkt
Vi har ett antal familjer på gång med ansökningar till Kenya, Ungern och Bulgarien men tar gärna emot fler sökande på dessa länder. Ansökan kan skickas utan väntetid i registret. Handläggningstiden i Kenya ligger på omkring ett år och i Ungern och Bulgarien varierar den och kan bli upp till ca tre år men det kan också bli kortare tid beroende på hur ansökan utformas vad gäller barnets ålder och ev. öppenhet för barn med särskilda behov.

Om ni har en öppenhet för barn med särskilda behov så finns det även möjlighet att skicka sin ansökan omgående till DSDW, Thailand samt ICBF, Colombia.

Till Colombia kan vi skicka ansökningar för barn med särskilda behov i alla åldrar och för friska barn (och syskongrupper) från 7 år och uppåt. Under en period av två år kommer ICBF inte kommer ta emot fler ansökningar för friska barn under sju år. Detta  för att inte öka på kön av väntande ytterligare. Familjer som redan har sin ansökan i landet berörs inte. Handläggningen går långsamt men det är inte stopp för förmedlingen av barnbesked till väntande familjer.

Hittills har sju barn kommit hem från Kina i år via det sk online systemet och vi tar gärna emot fler intresseanmäningar. Ni hittar mer information om särskilda behov, diagnoser och berättelser från andra familjer på www.ffia.se/adoption/landoeversikt/kina-on-linesystemet.aspx Ni kan också beställa "Barn i behov av särskilda föräldrar" ur skriftserien från oss och via länken www.ffia.se/media/50859/v%C3%A4gartillkunskap.pdf hittar ni olika tips om hur man hittar mer kunskap om olika funktionshinder. Genom denna länk http://uk.groups.yahoo.com/group/KinaSN-barn-villvetamera/ till en yahoogrupp kan ni komma i kontakt med familjer som adopterat barn med olika särskilda behov för att ställa frågor och utbyta tankar och funderingar. Ni kan även som sökande komma i kontakt med en läkare via FFIA för att få reda på mer om de olika diagnoserna.