Aktuellt om våra länder

Verksamheten pågår som vanligt och vi har sänt såväl ansökningar som förmedlat barnbesked i väntan på den extra föreningsstämman och besked kring styrelsens förslag. Välkomna att höra av er med frågor.

Indien
Det är ännu ingen ljusning vad gäller information från de barnhem där några av er familjer har en ansökan och vi har heller inte hört något resultat av CARA´s förfrågan till dem ännu. Det är kanske inte heller att vänta riktigt ännu. Däremot har vi kunnat genomföra flytt av en ansökan från ett barnhem till ett annat efter en matchning med ett SN-barn. Detta gick att göra genom direktkontakt med CARA´s helpdesk! Så vet vi i alla fall att något kan fungera bra i detta system. Nu hoppas vi att CARA skall återkoppla med resultaten från sina förfrågningar till de barnhem ansökningarna har placerats hos.

Sri Lanka
Ingen ny information sedan förra månaden.  

Kina
CPIS som är CCCWA´s nya webbsystem fortsätter att ställa till bekymmer för oss (och för alla andra organisationer). Man verkar dock åtgärda felen allt eftersom, vilket känns positivt. Det har t ex varit svårt att registrera ansökningar. Vi lär oss också efter hand hur systemet vill ha vår information och filer.

Tre familjer är matchade med barn och väntar för närvarande på Letter of seeking confirmation, det officiella barnbeskedet.  För en av dem har det dragit ut på tiden lite längre än vanligt. Aktuell information från CCCWA ang. matchade och granskade ansökningar i ordinarie kön: Ansökningar inloggade t.o.m. 2006-11-10  är matchade med ett barn. Det betyder att väntetiden i den ordinarie kön nu är 81-82 månader, och väntetiden tycks öka med en månad för varje månad som går. Bulgarien Vi har fått förfrågningar om att hitta föräldrar åt barn i 12-13 års ålder men har tyvärr inte kunnat hitta intresserade familjer till så stora barn.

Thailand
Vi hade besök av tre representanter för adoptionsmyndigheten i slutet av augusti månad. De var väldigt nöjda med sitt besök och glada över alla barn de fick träffa. Under två dagar var de i Göteborg och besökte FFIA´s och BFA-A´s kontor. Under den senaste månaden har vi fått ytterligare ett barnbesked från Röda Korset, en liten flicka på 1,5 år. En familj kom hem i slutet av augusti med sitt barn från Röda Korset.  

Colombia
Tyvärr inget nytt att rapportera.  

Kazakstan
Det första barnbeskedet från Kazakstan har kommit! Vi väntar nu på besked om när familjen kan få resa.

Ungern
Ytterligare en ansökan har skickats till landet under september månad.