Arkivering av adoptionsakter

FFIA:s handlingar rörande enskilda ärenden och verksamhet kommer att förvaras hos Landsarkivet i Göteborg. Det pågår nu ett arbete med att överföra handlingarna till Landsarkivet. Under tiden kan de som adopterats genom FFIA och som vill beställa kopia av sin adoptionsakt vända sig till MIA.