Brev och information till alla FFIA:s adopterade och deras familjer