FFIA förändras

Viktig information till alla FFIA:s adopterade och deras familjer

Från och med 2015 kommer FFIA inte längre att förmedla adoptioner. Vad detta innebär för adopterade och deras familjer framgår av brev som sänts ut till alla våra familjer som vi kunnat nå. Läs här!