Bli medlem

Medlemsavgiften är 150 kr/år.

Familj med minderåriga barn betalar endast en avgift.
Adopterade över 18 år betalar egen avgift.

Anmälan medlemskap