FFIA:s adoptionsakter

Information om var de adopterades adoptionsakter finns

I samband med FFIA:s avveckling av adoptionsförmedlingen överfördes ansvaret för FFIA:s arkiv till tillsynsmyndigheten MIA, numera MFoF. Allt arkivmaterial och alla adoptionsakter finns hos Landsarkivet i Göteborg.

Läs mer här  på MFoF:s hemsida