FFIA:s adoptionsakter

Information om var de adopterades adoptionsakter finns

I samband med FFIA:s avveckling av adoptionsförmedlingen överfördes ansvaret för FFIA:s arkiv till tillsynsmyndigheten MIA. De har nu överfört arkivmateialet till Landsarkivet i Göteborg.

Läs mer här http://www.mfof.se/sv/Nyheter/FFIAs-handlingar/