Information om avveckling

Föreningsstämman 12/10 2013 beslutade att avveckla FFIA:s förmedlingsverksamhet under 2014. Denna process pågår för närvarande. Berörda familjer med ansökan i utlandet har informerats liksom familjer som fortfarande uppföljningsrapporterar. De familjer som har adopterat genom FFIA kommer också att informeras via hemsidan under året om vad som händer med FFIAs arkiv.

Beslut att avveckla förmedlingen

Föreningsstämman 12/10 2013 beslutade att avveckla FFIA:s förmedlingsverksamhet under 2014. Med anledning av beslutet har FFIA under detta år endast begränsade landauktorisationer som innebär att vi kan handlägga och avsluta pågående ärenden men inga nya ansökningar skickas till utlandet genom FFIA.

Enligt lagen om internationell adoptionsförmedling skall en auktoriserad sammanslutning ha ekonomiska medel för avveckling av sammanslutningen. FFIA uppfyller detta krav och har ekonomiska medel att slutföra samtliga pågående adoptioner samt att avveckla verksamheten.

Alla familjer med ansökan i utlandet, förutom familjerna som har ansökan i Indien och   hos Röda Korset i Thailand har blivit överflyttade till andra organisationer. Även de flesta familjerna som fortfarande uppföljningsrapporterar har flyttas över till andra organisationer, dock inte familjerna som adopterat från Indien, Sri Lanka och Kenya. Handläggningen av dessa rapporter kommer att flyttas över senare under det här året. Då kommer också alla familjer som har adopterat genom FFIA genom åren att informeras via hemsidan om hur barnens handlingar kommer att arkiveras i framtiden.